logo2

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Văn phòng Công chứng Đặng Văn Khanh cam kết cung cấp dịch vụ công chứng với phương châm: "An toàn pháp lý hôm nay. Thịnh vượng của ngày mai"

Để thực hiện phương châm này, Văn phòng Công chứng Đặng Văn Khanh thiết lập, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 với cam kết sau đây:
1. Cung cấp dịch vụ công chứng cho khách hàng đảm bảo đúng với các quy định và yêu cầu của pháp luật;
2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong khuôn khổ các quy định của pháp luật;
3. Tạo giá trị gia tăng cho khách hàng thong qua dịch vụ công chứng và tư vấn pháp luật trong quá trình giao dịch.
4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng giao dịch.
5. Đời sống vật chất & tinh thần của cán bộ và nhân viên ngày càng nâng cao.
Toàn thể cán bộ chuyên viên, nhân viên của Văn phòng Công chứng Đặng Văn Khanh cam kết tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được chứng nhận và công nhận quốc tế.

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Chân thành và trân trọng khách hàng. Lắng nghe, thấu hiểu để cấp giải pháp đúng pháp luật.

Trong việc bảo vệ và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng giao dịch.

Luôn bảo vệ hình ảnh và uy tín của văn phòng bằng “sự hài lòng” đọng lại trong tâm trí khách hàng khi nhắc đến dịch vụ công chứng.

" >