(PLO)- Người xuất cảnh, nhập cảnh khi mang ngoại tệ vượt quá 5.000 USD hay 15 triệu đồng mà không khai báo hải quan cửa khẩu sẽ bị phạt tiền tới 50 triệu đồng.

Cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên 5.000 USD (năm ngàn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng Việt Nam) thì phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Vậy nếu không khai báo hoặc có khai báo nhưng khai không đúng thì sẽ bị xử lý như thế nào?

Nghị định số 45/2016 (sửa đổi Nghị định 127/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2016) đã quy định rõ ràng về những trường hợp bị xử lý hành chính khi không khai báo hoặc khai sai.

Đối với người xuất cảnh:

Người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định (5.000 USD hoặc 15 triệu đồng – PV) khi xuất cảnh thì bị xử phạt. Cụ thể:

– Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đến dưới 30 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đến dưới 70 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm.

Ảnh minh họa
Đối với người nhập cảnh:
Người nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi nhập cảnh thì bị xử phạt như sau:
– Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm.

Người nhập cảnh mang ít hơn số tiền đã khai cũng bị phạt

Ngoài ra, đối với vi phạm của người nhập cảnh, số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo thì bị xử phạt như sau:
– Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam;
– Phạt từ 15 triệu đến 25 triệu đồng đối với trường hợp số ngoại tệ tiền mặt, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng đã khai nhiều hơn số lượng thực tế mang theo có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm.
Có thể bị xử lý hình sự  

Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới ngoại tệ, tiền mặt có giá trị từ 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm;
Phạt tù từ hai năm đến năm năm nếu vi phạm có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;
Phạm tội trong trường hợp vi phạm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Theo Điều 154 Bộ luật Hình sự 1999,
sửa đổi bổ sung năm 2009

L.THANH